• معاونت اجرایی

    حجت الاسلام یزدانی


رسول خدا(ص)میفرمایند


برترین شما نیکوکارترین شما از نظر اخلاق است. آنان که خود را آماده خدمت کرده و با دیگران با الفت و محبّت زندگی می کنند."

اخبار معاونت


۱۵اسفند ۱۳۹۷

روز ۱۵ اسفند را روز درخت کاری نام گذاشته اند .واقعا شایسته است که در جامعه اسلامی به این روز اهمیت زیادی داده شود.چرا که اسلام ارزش زیادی برای درخت کاری قائل است و خداوند متعال پاداش های بزرگی برای این روز در نظر گرفته است به همین مناسبت حضرت استاد حدائق بعد از اتمام […]